• مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک به صور

 • گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن

 • سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد

 • تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان

 • پروژه تحلیل خرپای تحت بارگزاری با نرم افزار patran-nastran

 • مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 2 رشته مکانیک به صو

 • مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 1 رشته مکانیک به صو

 • گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش چرخدنده خورشیدی

 • مجموعه روابط و فرمول های درس مکانیک سیالات 2 رشته مکانیک به

 • مجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 2 به همراه پاسخ و روابط

 • مجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 1 به همراه پاسخ و فرمول

 • گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-R )

 • گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C )

 • گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L )

 • مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 2 رشته مکانیک به صورت خلا

 • مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک

 • گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-C )

 • گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش پیرو و بادامک )

 • گزارش آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ( آزمایش مولد جریان مستقیم)

 • مجموعه روابط و فرمول های درس محاسبات عددی رشته مکانیک به صورت خلاصه

 • مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه

 • مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه

 • گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها )

 • مجموعه روابط و فرمول های درس هیدرولیک و پنوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه

 • مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک ماشین رشته مکانیک به صورت خلاصه

 • مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک رشته مکانیک به صورت خلاصه

 • مجموعه روابط و فرمول های درس کنترل اتوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه

 • گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش ضربه فوران )

 • تفاوت های جسمی و روانی- عاطفی وغریزی زن و مرد

 • گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )

 • تعالیم اسلام در مورد روابط زناشویی

 • گزارش کار آزمایش آشنایی با اصول اسیلوسکوپ ، ترکیب امواج سینوسی و مشاهده اشکال لیسا

 • گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش دیگ مارست)

 • گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش )

 • بررسی حجاب در ادیان مختلف الهی

 • مجموعه نمونه سوالات درس انتقال حرارت 1 رشته مکانیک به همراه پاسخ و روابط و فرمول ها

 • گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش موتور دیزلی)

 • گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش اندازه گیری دبی )

 • پروژه پایانی دوره کارشناسی با موضوع ((خان کشی))

 • گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش برج خنک کن )

 • گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای )

 • گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش موتور بنزینی)